Brandsma - De Nederlandse Camera

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Brandsma

Camera Pioniers
Willem Hylkes Brandsma
Brandsma werd geboren in 1867 te IJlst. Vanaf zijn 13e jaar werkt hij bij zijn vader als leering timmerman en schrijnwerker met belangstelling voor architectuur en technisch tekenen. In 1890 treedt Brandsma in dienst bij Loman & Co te Amsterdam en ontpopte zich als een bekwame bouwer en reparateur van fotocamera's. Hier wordt o.a. de Hollandse Reflex camera onwikkeld en gebouwd. In 1893 wordt Loman & Co verkocht en niet veel later in 1897 richtte Brandsma, samen met zijn vriend en vroegere collega F.W. Schaap, firma Schaap & Co. op. Deze firma verwierf enkele octrooien: op de stereocamera volgens het systeem van Luitenant L.E.W van Albada en op een vouwbare spiegelreflexcamera, gebaseerd op de niet vouwbare Hollandse Reflex van Loman. Vooral deze vouwcamera was een internationaal succes en werd zowel in Engeland als in Duitsland door vooraanstaande bedrijven in licentie gebouwd. In 1902 verwerven Schaap en Brandsma een Frans en een Engels octrooi op het optisch systeem van een stereocamera, ontworpen door Luitenant L.E.W. van Albada. Het toestel wordt door Schaap & Co. in productie genomen.  In 1907 treedt firmant Schaap uit het bedrijf. Rond 1936 gaat de fotohandel van Brandsma zich ook bezighouden met het importeren van Film Kino's (smalfilmcamera's). Men hanteert daarbij de naam Filmo of Holland. In 1942 verlaat Brandsma de zaak en neemt zijn zoon het over onder de naam Brandsma- Kino (Schaap & Co). In 1965 wordt de fotohandel opgeheven.  

Willem Hylkes Brandsma
Brandsma was born in 1867 in IJlst. From his 13th year he was working with his father as a carpenter and joiner with interest in architecture and technical drawing. In 1890 Brandsma joined Loman & Co in Amsterdam and emerged as a skilled builder and repairer of cameras. Here, among others, the Dutch Reflex camera is developed and build. In 1893, Loman & Co. was sold and not much later in 1897 Brandsma founded, along with his friend and former colleague F.W Schaap, the Schaap & Co. company. This company acquired some patents: the stereo camera system according to Lieutenant L.E.W van Albada and a folding SLR based on the non foldable Dutch Reflex Loman. Especially this folding camera was an international success and was both build in England and in Germany by leading companies under license. In 1907 F.W Schaap left the company. Around 1936, the trade picture Brandsma also deals with the import of Kino's Movie (thin film cameras). It applies the name Filmo of Holland. In 1942 Brandsma leaves the company and his son takes over with a new name Brandsma-Kino (Schaap & Co.). In 1965 the photo shop ended ist operations.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu