Flitscamera - De Nederlandse Camera

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Flitscamera

Philips

Philips Flits Camera
Zwart bakelieten camera

6x6 cm voor 620 rolfilm
Lens Meniscus F.11
Sluiter vaste tijd 1/25 + T
Gemaakt door Philips te Eindhoven in 1949
(eenmalig productie om de verkoop van Photoflux flitslampjes te stimuleren)


Philips Flash Box camera
Black bakelite camera

6x6 cm for 620 rollfilm
Lens Meniscus F.11
Shutter fixed speed 1/25 + T
Made by Philips at Eindhoven in 1949
(one-off production to stimulate the sale of Photoflux flashbulbs)


Prototype Philips Flitscamera

Eerste prototype van de Flitscamera. Let op de platte transportknop en afwijkende lensrand.

Prototype Philips Flash Box camera
First prototype of the Flash Box camera. Notice the flat transport knob and divergent lens edge.

De verhuur camera
Om de Philips flitslampjes te promoten kon men een camera gratis in bruikleen meekrijgen.

The rental camera
To promote the Philips Flashbulbs you could rent the camera for free.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu