Loman Info - De Nederlandse Camera

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Loman Info

Loman & Co

Loman & Co
Abraham Loman stichte zijn camera reparatiebedrijf in 1889. Met zijn instrumentmaker werd de een ogige reflex camera met gordijnsluiter ontworpen en gebouwd; de Hollandse Reflex. Ook werden in die periode (1889-1893) camera's van Lancaster en Shew verkocht onder de naam Loman & Co. Abraham Loman heeft diverse octroois gekregen voor zijn ontwerpen. In 1893 verkocht Loman zijn bedrijf aan Lodewijk Holst. Daarna richte Loman zich op de muziek (van huis uit meegekregen) en was naast uitvinder en componist ook mede oprichter/directeur van de Vereniging BUMA (auteursrechten muziek). De Holland Reflex werd door Holst verder ontwikkeld en verbeterd. In 1897 verkocht hij het bedrijf (inmiddels onder de naam Reflexcompagnie) aan Schaap & Co. Het laatste model stamt uit 1912.

Loman & Co

Abraham Loman founded his camera repair shop in 1889. With his instrument maker he designed and build an one eye reflex camera with shutter curtain; the Holland Reflex. Also over that period (1889-1893) Lancaster and Shew cameras were sold under the name of Loman & Co. Abraham Loman received several patents for his Reflex designs. In 1893 he sold his company to Lodewijk Holst. After that period Loman was focused on music (inherited from home), next to inventor, composer and also co-founder/director of the Association BUMA (music copyright). In the next years the Holland Reflex camera was further developed and improved by Lodewijk Holst. In 1897 he sold the company (now called Reflex Company) to Schaap & Co. The last Holland Reflex was build in 1912.


De uitvinder Loman heeft 1929 een luchtalarm sirene ontwikkeld, waar zelf met behulp van een klavier muziek mee gespeeld kon worden. Loman staat op de foto achter de "Irenaphoon".

The inventor Loman developed an air raid siren in 1929, which was also connected to a organ for playing music as well.
Loman is the man on the picture behind the "IrenaPhone".  

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu