Steenbergen - De Nederlandse Camera

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Steenbergen

Camera Pioniers
Johan Steenbergen (1886-1967)

Hij vertrok in 1908 naar Dresden om daar rond te kijken in de fotoindustrie. Snel vond hij een baan bij Ernemann A.G, waar hij een paar jaar de nodige kennis wist op te doen. In 1912 richte hij samen met zijn moeder de firma IHAGEE Kamerawerk G.m.b.H op. WO.I strooide echter roet in zijn plannen en pas in 1918 wist hij met behulp van een aantal bekwame duitse technici een nieuwe doorstart te maken met zijn bedrijf. Dat resulteerde in een geleidelijke groei en de primeur in 1936 van de eerste single lens reflex (SLR) voor kleinbeeld formaat (35mm) : de Kine-Exakta. In 1928 werd hij tevens Honorair Consul der Nederlanden. Tijdens WOII werden hij en zijn vrouw eerst geinteneerd en in 1942 hebben ze het land verlaten. Zijn bedrijf werd in de WOII min of meer geannexeerd door de machthebbers. Na WOII kwam hij (op verzoek van de nederlandse regering) terug in West Duistland als kolonel van wege zijn kennis van het land. Echter omdat Dresden (dus ook de restanten van zijn fabriek) in de Russiche zone gelegen waren, lukte het hem niet om daar nog aan de slag te komen. Na het voeren van vele processen werd ten dele tegemoet gekomen aan zijn claims. IHAGEE West werd rond 1960 opgericht, echter het bedrijf werd vlak na de dood van Steenbergen geliquideerd. IHAGEE Dresden is later opgegaan in Pentacon Dresden en maakt nog steeds Exakta's.

Johan Steenbergen (1886-1967)

He left his home to Dresden in 1908 for there to check out the photo industry. Quickly he found a job at Ernemann AG, where he managed to gather enough in a short time periode. In 1912 he founded the company IHAGEE Work Kamera GmbH with his mother. However WW.I disrubbed his plans and just in 1918 he was able to gather a number of skilled German engineers for the relaunch of te company. This resulted in a gradual growth and in 1936 the premiere of the first single-lens reflex (SLR) in miniature format (35mm): The Kine-EXAKTA. In 1928 he also became Honorary Consul of the Netherlands. During WWII he and his wife were not allowed to leave Dresden until in 1942. They left the country and moved to the United States. His company was in WWII more or less annexationed by the rulers. After the war he (at the request of the Dutch government) came back to West Germany as Colonel on behalf of his knowledge of the country. However, because Dresden (including the remains of his company) were situated in the Russian zone, he failed to get access and contact with his company. After conducting many legal processes there was finally some response to his claims. IHAGEE West was founded around 1960, but the company was shortly after the death of Steenbergen liquidated. IHAGEE Dresden was later incorporated into Pentacon Dresden and still makes EXAKTA's.

Kine Exakta 1936
Metalen camera met leer bekleed
24x36mm voor 35 mm rolfilm
Lens Zeiss Tessar f2.8/50 mm. Bayonet sluiting.
Sluitertijd 12s - 1/1000, B, Z.
Gemaakt door IHAGEE Kamerawerk G.m.b.H in Dresden (Duitsland)

Kine Exakta 1936

Metal camera, leather covered
24x36mm for 35 mm rollfilm
Lens Zeiss Tessar f2.8/50 mm. Bayonet mount.
Shutter 12s - 1/1000, B, Z.
Made by IHAGEE Kamerawerk G.m.b.H in Dresden (Germany)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu