Loman - De Nederlandse Camera

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Loman

Camera Pioniers


Bram Loman

Abraham (Bram) Loman werd op 26 oktober 1868 geboren in Amsterdam. Hij is de zoon van professor A.D Loman (theoloog en muziekhistoricus). Hij krijgt in eerste instantie een muziekopleiding, maar besluit in 1888 zich te bekwamen in de fotografie op de Technische Hochschule bij professor Vogel in Berlijn.

In 1889 begint hij als instrumentmaker een bedrijfje voor reparatie van fotografische apparatuur. Met behulp van een ervaren instrumentmaker Johannes van Rijn en geadviseerd door professor van Haren Noman bouwt hij een eenoog-spiegelreflexcamera met gordijnsluiter. Loman heeft de camera gebouwd volgens eerdere uitvindingen van Thomas Sutton (reflexcamera met een via een hendel opklapbare spiegel in 1861) en S.D McKellen (opklapbare spiegel verbonden aan een rolgordijnsluiter in 1888).  
Kenmerkend voor Loman's uitvinding is dat de spiegel door pneumatische druk wordt opgetild en dat door die beweging de gordijnsluiter wordt geopend. De afsluiting van de gevoelige plaat tegen lichtstralen is niet bij het objectief, maar direct voor de plaat door het rolgordijn. Het is eigenlijk de eerste "voorloper" van de moderne spiegelreflex met gordijnsluiter. In 1889 richt hij met Chr.J Schuver de firma Loman & Co op en samen starten ze in dat jaar een tijdschrift voor de kunstfotografie genaamd "Lux".
In 1889 en 1890 krijgt Loman patenten in Duitsland, Engeland en Frankrijk. In Nederland kan men in die tijd nog geen patenten aanvragen. Niet lang daarna treden Willem Brandsma, J. Schaap en Lodewijk Jan Rutger Holst in dienst van het bedrijf. In 1893 treedt Loman terug uit de zaak en verkoop het aan Holst. De naam wordt veranderd in Holst & Zimmerman en kort daarna in Reflex-Compagnie.  In 1897 wordt de firma opgeheven en de restanten worden opgekocht door Schaap en Brandsma, die
onder de naam Schaap & Co een reparatie- en productiebedrijf oprichten.
Loman Reflex camera           In 1896 stapt Loman geheel uit de fotografie en wordt eerst muziekonderwijzer in Arnhem en vestigt zich later in Amsterdam om daar zich bezig houden met componeren en schrijven over muziek. Rond 1907-1908 reist hij als impressario veel met zijn vrouw (concertzangeres Alida Loman-Lütkemann) de halve wereld rond. Hij wordt in 1912 directeur van muziektijdschriften en sticht in 1913 de Vereniging Het Bureau Muziekauteursrecht op (BUMA). De uitvinder Loman bouwt in 1929 de Irenaphoon, een fabrieksirene waarmee muziek gemaakt kan worden en te horen was tot wel 4 kilometer. Loman overlijdt op 17 september 1954 te Amsterdam.

Bram Loman
Abraham (Bram) Loman was born 26 October 1868 in Amsterdam. He is the son of Professor A.D Loman (theologian and music historian). He gets an initial musical training, but decided in 1888 to become proficient in photography at the Technische Hochschule in Berlin from Professor Vogel.

In 1889 he started a small business as an instrument maker for repair of photographic equipment. Using a skilled instrument maker John van Rijn and advised by Professor van Haren Noman he builds one-eyed-SLR with shutter.
Loman builds the camera according previous inventions from Thomas Sutton (SLR with a lever folding mirror in 1861) and SD McKellen (folding mirror attached to a roller blind shutter in 1888). Characteristic for Loman's invention is that the mirror is lifted by pneumatic pressure, and that this movement opens the shutter curtain automatic. The closure of sensitive plate against the light is not at the objective, but directly in front of the plate by the curtain. It is actually the first "precursor" of the modern SLR
with shutter. In 1889 he founded the firm Loman & Co with Chr.J Schuver and together they start in that same year a magazine for art photography called "Lux". In 1889 and 1890 Loman gets patents in Germany, England and France. In the Netherlands in those days no patent application is available. In a short time periode William Brandsma, J. Schaap and Lodewijk Jan Rutger Holst were employed by the company. In 1893 Loman decided to leave the firm and sells it to Holst.
The name is changed to Holst & Zimmerman and shortly afterwards in Reflex-Company. In 1897, the company was dissolved and the remnants are bought by Schaap and Brandsma, who started (under the name Schaap & Co) a repair and manufacturing establishment.

In 1896 Loman withdraws completely the photography business and becomes a music teacher in Arnhem and later he settled in Amsterdam to deal with composing and writing about music. Around 1907-1908 he travels as impresario with his wife (concert singer Alida Loman-Lütkemann) around the world. He becomes director of music magazines in 1912 and in 1913 founded the Association Office on Music Copyright (BUMA). The inventor Loman created the Irenaphoon in 1929, a factory siren that can produce music and was heard up to 4 km. Loman dies on September 17, 1954 in Amsterdam.

  
Tekst ontleend aan de biografie over Bram Loman van Luc Verkoren.
Foto's: Luc Verkoren

       

        
Prototypes Loman Reflex-camera van ca. 1889.                  Opname gemaakt met de Reflex-camera                                 Werking van de Loman Reflex-camera

Advertenties Loman Reflex-camera

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu